x
X

Narezivanje CD/DVD

Narezivanje CD/DVD

Umnožavanje CD diskova

Narezivanje CD diskova sa direktnom digitalnom štampom na disku. Pogledaj proizvod Cene od 38.00 RSD

Umnozavanje DVD diskova

Fabričko izlivanje DVD diskova sa direktnom digitalnom štampom. Pogledaj proizvod Cene od 43.00 RSD

Štampa na diskovima

Direktna digitalna UV štampa na disku savršen otisak. Pogledaj proizvod Cene od 20.00 RSD