Magneti na zahtev

Print & cut magnetna folija omogućava štampu i kreiranja različitih magneta na zahtev klijenata. Print & cut magnetna folija je kreirana sa ciljem stvaranja finalnog proizvoda u vidu izrada magneta. Folija se koristi na različitim print & cut mašinama da bi se nakon štampe sekla na željni oblik i dimenziju. Magneti se štampaju solventnim, ecosolventnim i UV bojama.