Print & cut magnetna folija

Magnetna print folija se prvenstveno koristi za upotrebu na print&cut mašinama radi kreiranja finalnog proizvoda, a na osnovu zahteva klijenta. Debljina same magnetne print folije utiče na samu mogućnost sečenja magnetne folije. Standardna debljine magnetne folije jeste 350 i 300 μm. Finalni proizvodi koje dobijamo korišćenjem ovog materijala najčešće jesu magneti za različite ravne površine, različitih dizajnerskih rešenja i veličina. Magnetnu foliju štampamo solventnim, ecosolventnim i UV bojama, čime klijenti imaju znatno veći izbor proizvoda.