x
X

Makete od forexa

Korak 1 Konfiguracija i cena SKU:
Kompletnu cenu proizvoda možete dobiti odabirom ponudjenih varijacija i količinom. Nudimo opciju pripreme za štampu kao i pregled već ponudjenih dizajnerskih predloga.

  • Dodatno

  • *mm
  • *mm
* u cenu je uračunat PDV

Korak 2 Dodaj dizajn
info popup o dizajnu, dodato kroz backend: https://www.copy.rs/wp-admin/admin.php?page=acf-options-shop-settings

Stil:

Uploading 0%... Uploading 0%...

Dodajte fajl

  • Neto:
  • Dostava:
  • Ukupno:

Makete od forexa

Svet reklamnih proizvoda uvek zahteva novine i različite pristupe različitim oblastima. Reklamni proizvodi se stalno unapređuju, osvežavaju i svakodnevno se osmišljavaju inovacije koje će odgovarati potrebama i zahtevima tržišta. Cilj svake reklame je da bude što izraženija i što življa u smislu autentičnosti i opipljivosti, zbog čega su svi proizvodi sa kojima se može manipulisati i koji se mogu opipati i sa kojima se čovek može čak i igrati, uvek rado viđen predmet na paleti reklamnih proizvoda, odnosno reklamnih rešenja. U tom pravcu se 2D makete izrađuju od različitih vrsti materijala i najčešće se koristi upravo forex pored kartonske pene. Forex koji imamo u ponudi je od 3, 5 i 10mm, dok se samo isecanje vrši na CNC mašini, dok se štampa radi na UV mašini direktnom štampom, što čini reklamni proizvod dugovečnim.

  • Forex

 

Ako imate problema prilikom pravljenja fajlova za sopstveni dizajn proizvoda, možete koristiti naše predloge i odaberete među već ponuđenim šablonima. Naši šabloni za štampanje pomažu da podesite pravilne margine i razmake za štampu, nalepnica, kataloga, kartica, brošura i svim ostalih materijala koje štampamo. Možete čak i odabrati Adobe Acrobat PDF fajlove u razlićitim dimenzijama i oblicima. Lako je skinuti naše besplatne predloge šablona online. Pozovite nas za više detalja ili se obratite korisničkom servisu na broj telefona +381 11 697 30 90