x
X

Direktna štampa na ogledalu

Korak 1 Konfiguracija i cena SKU:
Kompletnu cenu proizvoda možete dobiti odabirom ponudjenih varijacija i količinom. Nudimo opciju pripreme za štampu kao i pregled već ponudjenih dizajnerskih predloga.

  • Dodatno

  • *mm
  • *mm
* u cenu je uračunat PDV

Korak 2 Dodaj dizajn
info popup o dizajnu, dodato kroz backend: https://www.copy.rs/wp-admin/admin.php?page=acf-options-shop-settings

Stil:

Uploading 0%... Uploading 0%...

Dodajte fajl

  • Neto:
  • Dostava:
  • Ukupno:

Direktna štampa na ogledalu

UV direktna štampa na ogledalu je poslednja reč savremene tehnologije, koja je sve popularnija i uzima zamaha poslednjih godina. Štampanje ogledala u Beogradu u našem All In One Print Centru vrši se u izuzetnom kvalitetu na visini od 2mm iznad površine samog ogledala. Kada se završi sam postupak direktne štampe ogledala, UV lampe fiksiraju boju na površinu, što daje poseban vizuelni utisak na samom ogledalu.Svoju primenu ogledala sa štampom nalaze u ugostiteljskim objektima, kako u izlozima tako i kao deo enterijera, pa tako imamo ogledala u kupatilima ili na zidovima s jedinstvenim šablonom, slikom ili logotipom oslikanim samo za potrebe određenog lokala. Štampa na ogledalu u punom koloru u našoj izvedbi uvek znači dobar otisak, jasne konture i dugovečnost boje, tako da je samo logično da se pretpostavi da je u celom procesu najvažnije uraditi dobru pripremu za štampu, kako bi konačni proizvod bio upravo ono što želimo da postignemo – jasnu i preciznu sliku, natpis, logotip i slično, a sve to urađeno punom koloru, bojama koje su dugotrajne. Štampa u visokojrezolucijigarantujeupravo to – kvalitetkojitraje u vremenu, tako da pripremi dizajnazaštampanjetreba pristupiti ozbiljno. Bez obzira da li stedošli s većpripremljenomgrafikomilirešenjem(Vaš logou vektorskomformatu, ilislikaurađenaprofesionalno, ili bar, u visokojrezoluciji), ili želite neki specijalan dizajn u obliku dekoracija (cvetni, tribal ili drugi oblici) birajući nas, sigurno ste napravili dobar izbor. Naša štamparija za ogledala u Beogradu podrazumeva visoku tehnologiju, profesionalnu pripremu, savetodavni rad stručnih dizajnera s klijentima, iznalaženje idealnog i najpovoljnijeg rešenja, i, naravno, veoma kratke rokove izrade. Naš mašinski park opremljenje mašinama koje su poslednja reč tehnologije, i spada u red najbolje opremljenih digitalnih laboratorija u regionu i šire.Štampanje obavljamo u velikom spektru boja, nijansi, šablona i dezena. Kod direktne štampe na ogledalu cena se formira u zavisnosti od površine koja se prelazi, ali i od količine koja se izrađuje.Cenufinalneporudžbinemožetelako da proverite u realnomvremenu, u programukoji se nalazi pored svakogproizvodailiuslugekojajepredstavljenananašoj internet stranici.

  • Ogledalo

 

Ako imate problema prilikom pravljenja fajlova za sopstveni dizajn proizvoda, možete koristiti naše predloge i odaberete među već ponuđenim šablonima. Naši šabloni za štampanje pomažu da podesite pravilne margine i razmake za štampu, nalepnica, kataloga, kartica, brošura i svim ostalih materijala koje štampamo. Možete čak i odabrati Adobe Acrobat PDF fajlove u razlićitim dimenzijama i oblicima. Lako je skinuti naše besplatne predloge šablona online. Pozovite nas za više detalja ili se obratite korisničkom servisu na broj telefona +381 11 697 30 90